Agnieszka Steur

Autorka

Agnieszka Steur to pochodząca z Wałbrzycha polonistka, nauczycielka, badaczka języka, pisarka, dziennikarka i felietonistka.

Absolwentka Uniwersytetu Amsterdamskiego – kierunek Języki Słowiańskie i Kultura. Ukończyła studia pracą i rozległymi badaniami na temat wpływu języka niderlandzkiego na język polski dzieci dwujęzycznych mieszkających w Holandii.

Jest zagorzałą zwolenniczką nauki języka polskiego dzieci urodzonych i wychowywanych w polsko-holenderskich rodzinach. Regularnie spotyka się z rodzicami prowadząc wykłady na temat wielojęzycznego wychowania. W listopadzie 2014 wzięła udział w konferencji dla nauczycieli holenderskich “Zrozumieć dwujęzyczność”, zorganizowanej przez Polską AmbasadęSzkolny Punkt konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze i Fundację Kreda. Na to spotkanie przygotowała również poradnik dla nauczycieli, którzy w swych klasach mają polskie dzieci.

Przez kilka lat pracowała jako pedagog w Polskiej Szkole w Utrechcie i aktywnie uczestniczyła w działalności tej placówki. Jest autorką licznych publikacji na temat dwujęzyczności, w tym serii artykułów popularno-naukowych obejmujących wiele aspektów bilingwizmu opublikowanych w Biuletynie Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego PNKV.

Agnieszka od wielu lat prowadzi blog o tematyce emigracyjnej i kulturalnej Emigrantka. Współpracowała z portalem internetowym Lejdiz Magazine mającym swą siedzibę w Anglii a zrzeszających emigrantki z wielu stron świata. Na łamach tego portalu ukazywały się jej artykuły na temat kultury, tradycji i życia codziennego Polek w Holandii. Przez krótki czas współpracowała z portalem polonia.nl na którym pojawiły się jej pierwsze teksty publikowane w Holandii.

Agnieszka przez cztery lata (2010- 2014)  była członkiem redakcji „Sceny Polskiej w Holandii” i na stronach tego kwartalnika publikowała swoje felietony poświęconych refleksjom na temat życia codziennego.

Za swoją twórczość literacką we wrześniu 2008 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie o nagrodę marszałka senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. „Polacy na ścieżkach świata – blaski i cienie”. Swoją pracę zatytułowała: „Z pamiętnika Polki na emigracji: Kilka dni z wielu.”

W grudniu 2010 roku zajęła I miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Literacko-Plastycznym Emigracja 2010 w kategorii proza. Konkurs nosił tytuł „Tam dom mój, gdzie serce moje”.

W 2012 roku w konkursie pod tytułem „Dzień po dniu” organizowanym przez magazyn Zwierciadło Agnieszka zdobyła Przepustkę Literacką, która jest wyróżnieniem dla ludzi pióra, będąca również zachętą do dalszej twórczości.

W roku 2012 Agnieszka Steur została nominowana do nagrody Polonus w Holandii – Polaka Roku w kategorii Kultura. W roku 2014 współpracuje z Fundacją Polonus w grupie Public Relations.

Również w 2012 roku wzięła udział w akcji „Blogerzy Książki Piszą”, której zwieńczeniem było wydanie książki „Szkice z życia”. Znalazło się w niej opowiadanie Agnieszki pt. „Opowieść trzeciego stopnia”. Tekst ten zdobył wiele pochlebnych recenzji, za nowatorskie spojrzenie na całkiem przyziemne sprawy.

Agnieszka Steur wciąż pisze. 10.01.2013 ukazała się nakładem wydawnictwa Poligraf jej pierwsza powieść fantasy zatytułowana „Wojna w Jangblizji. W Tamtym Świecie”. Jest to pierwsza część cyklu przewidzianego na trzy powieści. Premiera kolejnej części “Wojna w Jangblizji. W domu” odbyła się w sierpniu 2014 roku.

W 2015 roku obie powieści zostały również wydane w formie audiobooków przez wydawnictwo Storybox. Książki przepięknie czyta Marta Wardyńska.

W połowie 2013 r. w Holandii na rynku wydawniczym, nakładem PNKV, pojawiła się również dwujęzyczna (polsko-holenderska) publikacja książkowa tej autorki, będąca zbiorem jej felietonów. Książka nosi tytuł „Słowa do użytku wewnętrznego” i w całości poświęcona jest życiu emigracji oraz łączeniu się i przenikaniu wielu kultur.

W roku 2013 i 2014 była członkiem jury w konkursie poetyckim i literackim zorganizowanym przez Klub Literacki Młodej Polonii. KLMP

W 2014 roku rozpoczęła współpracę z Forum Polskich Szkół w Holandii. FPSN. W  tym samym roku, jak i rok później była także członkiem jury na Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci “Wierszowisko”. Współpracując z Forum redagowała również teksty i była odpowiedzialna za ukazującą się raz w miesiącu stronę “Rubryka dla Smyka” przeznaczoną dla dzieci a publikowaną w periodyku PoPolsku.

We wrześniu i październiku 2014 roku odbyła się trasa promująca książki Agnieszki. Przedsięwzięcie obejmujące spotkania w dziesięciu dużych miast w Polsce zorganizowała autorka z pomocą przyjaciółki. Agnieszka Steur spotyka się również regularnie z czytelnikami (dorosłymi, młodzieżą i dziećmi) na polonijnych spotkaniach autorskich w Holandii.

Autorka od września 2014 roku współpracuje również, jako dziennikarz i felietonistka z magazynem Nowinki. Na łamach tego miesięcznika publikuje wywiady przeprowadzane z Polakami, którzy realizują swoje marzenia w Holandii oraz felietony dotyczące kultury.

Od kwietnia 2015 roku Agnieszka Steur jest członkiem zarządu Sekcji Polskiej w stowarzyszeniu Levende Talen. Brała czynny udział w trakcie tworzenia i rejestracji tej Sekcji a obecnie jest zaangażowana przy projektach związanych z językiem polskim i edukacją. SP jest platformą zrzeszającą środowiska polonijne, dla których ważny jest język polski, edukacja i kultura.

We wrześniu 2015 roku swoją premierę miał dwujęzyczny (polsko-niderlandzki) zbiór bajek autorstwa Agnieszki Steur. “Niespodziewane spotkania Kwaska” to książka, której zamysłem było połączenie na papierowych stronach dwóch światów w podobny sposób, w jaki łączą je dzieci w swych domach. Słowo i kolor udowadniają, że to połączenie może być wspaniałą przygodą i możliwością wielu niesamowitych spotkań. Wydawca: PNKV.

Foto: Marcin Gramza